Tomaž Strgar, predsednik

Predsednik nogometnega kluba Šentjernej, Tomaž Strgar je v svoji skupnosti izredno spoštovan lik. Poznan je po svoji predanosti športu in razvoju mladih igralcev ter je bil ključen pri ustvarjanju pozitivnega in podpornega okolja za člane kluba.

Pod njegovim vodstvom je klub dosegel izjemen uspeh, saj je veliko igralcev nadaljevalo svojo športno pot in doseglo velike dosežke. Neprestano se trudi zagotavljati ekipi vire, ki jih potrebujejo za uspeh, od vrhunskih prostorov za trening do najsodobnejše opreme.

PODPREDSEDNIK KLUBA:
Simon Pucelj
PODPREDSEDNIK KLUBA:     
Albert Pavlič

TAJNIK KLUBA:   
Martin Lisjak

PREDSTAVNIK ZA STIKE Z JAVNOSTJO: 
Petra Majdič

KOMISIJA ZA NOGOMET:   
Samir Hasanagić
Novica Gavrilović
David Stopar

KOMISIJA ZA REKREACIJO: 
Gregor Nanger
Samo Brajdič
Boštjan Rebernik

TEKMOVALNA KOMISIJA: 
Jernej Bevc
Dušan Žabkar
Janko Bašelj

DISCIPLINSKA KOMISIJA:   
Danica Lisjak
Andrej Pavlič
Jožica Turk

NADZORNI ODBOR:   
Živko Čmrlec
Janez Bregar
Danijela Pavlič

Urška Osredkar, računovodkinja

Urška Osredkar, računovodkinja našega mladinskega nogometnega kluba je izjemna ženska, ki ima globoko razumevanje o finančnih zadevah. Svoje delo opravlja z veliko predanostjo in zavzetostjo, kar se kaže v uspešni finančni upravi našega kluba. Poleg tega je tudi pomemben člen v klubski skupnosti, saj skrbi za odnose z igralci, starši in drugimi deležniki kluba. S svojim prijaznim in profesionalnim pristopom gradi zaupanje in krepi ugled kluba v širši javnosti.