Tomaž Strgar, predsednik

Predsednik nogometnega kluba Šentjernej, Tomaž Strgar je v svoji skupnosti izredno spoštovan lik. Poznan je po svoji predanosti športu in razvoju mladih igralcev ter je bil ključen pri ustvarjanju pozitivnega in podpornega okolja za člane kluba.

Pod njegovim vodstvom je klub dosegel izjemen uspeh, saj je veliko igralcev nadaljevalo svojo športno pot in doseglo velike dosežke. Neprestano se trudi zagotavljati ekipi vire, ki jih potrebujejo za uspeh, od vrhunskih prostorov za trening do najsodobnejše opreme.

Gregor Okiljević, tajnik

Gregor Okiljević, ki opravlja delo sekretarja v mladinskem nogometnem klubu, je pomemben člen v klubski strukturi.  Gregor ima bogate izkušnje z organiziranjem nogometnih tekmovanj, skrbjo za evidence o igralcih in koordinacijo s trenerji in drugimi člani vodstva kluba. Njegova zanesljivost in natančnost sta ključni lastnosti, ki jih potrebujemo pri opravljanju tega dela, in zato je nepogrešljiv član naše ekipe. S svojim trudom in predanostjo pomaga, da naš klub ostaja uspešen in konkurenčen, in za to smo mu neizmerno hvaležni.

Urška Osredkar, računovodkinja

Urška Osredkar, računovodkinja našega mladinskega nogometnega kluba je izjemna ženska, ki ima globoko razumevanje o finančnih zadevah. Svoje delo opravlja z veliko predanostjo in zavzetostjo, kar se kaže v uspešni finančni upravi našega kluba. Poleg tega je tudi pomemben člen v klubski skupnosti, saj skrbi za odnose z igralci, starši in drugimi deležniki kluba. S svojim prijaznim in profesionalnim pristopom gradi zaupanje in krepi ugled kluba v širši javnosti.